Bài 29 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 29. Tính

Bài 29. Tính

a) \( \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{14}}\);                                  

b) \( \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}\);

c) \( \frac{\sqrt{12500}}{\sqrt{500}}\);                                

d) \( \frac{\sqrt{6^{5}}}{\sqrt{2^{3}.3^{5}}}\).

Hướng dẫn giải: Áp dụng quy tắc chia hai căn thức bậc hai.

ĐS:    a) \( \frac{1}{3}\);       b) \( \frac{1}{7}\);         c) 5;        d) 2.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu