Bài 35 trang 20 sgk toán 9 - tập 1


Tìm x, biết:

Bài 35. Tìm x, biết:

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a) 

 Khi  thì  Do đó 

Ta phải giải phương trình  Suy ra .

Vì 12>3 nên x=12 là một nghiệm.

 Khi x<3 thì x-3<0. Do đó 

Ta phải giải phương trình  Suy ra 

Vì -6<3 nên x=-6 là một nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x=12 và x=-6.

b) HD: Đổi  thành bình phương của một tổng.

ĐS:  và .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu