Bài 34 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 34. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 34. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  với a < 0, b ≠ 0;              b)  với a > 3;

c)  với a ≥ -1,5 và b < 0;    d) (a - b). với a < b < 0.

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: -√3.                     b) ĐS: (a - 3).

c)  =  =  = 

Vì b < 0 nên  = -b.

Vì a > -1,5 nên 3 + 2a > 0. Do đó   = 3+ 2a.

Vậy  = -.

d) ĐS: -

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu