Bài 33 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 33. Giải phương trình

Bài 33. Giải phương trình

a) √2.x - √50 = 0;                  b) √3.x + √3 = √12 + √27;

c) √3. - √12 = 0;                 d)  - √20 = 0.

Hướng dẫn giải:

a) √2.x - √50 = 0  √2.x = √50  x = 

  x =  = √25 = 5.

b) ĐS: x = 4.

c) √3. - √12 = 0  √3. = √12   =    = 

  = √4   = 2  x = √2 hoặc x = -√2.

d) ĐS: x = √10 hoặc x = -√10.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu