Bài 36 trang 20 sgk toán 9 - tập 1


Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

Bài 36. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) 

b)

c)  và ;

d) 

Hướng dẫn giải:

a) Đúng

b) Sai. Số âm không có căn bậc hai.

c) Đúng vì  và .

d) Đúng vì  do đó 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu