Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 06:17:44

Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương


1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có

1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có

                      \( \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\).

Lưu ý. a) Với biểu thức A ≥ 0 và B > 0 thì không thể viết đẳng thức trên. Chẳng hạn \( \frac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-4}}\) được xác định nhưng biểu thức \( \frac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-4}}\) không xác định.

2. Quy tắc khai phwong một thương

Muốn khai phương một thương \( \frac{a}{b}\), trong đó a không âm, b dương, ta có thể khai phương lần lượt a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ 2.

3. Quy tắc chia các căn bậc hai

Muốn chia các căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương ta có thể chia a cho cho b rồi khai phương kết quả đó.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu