Bài 30 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 30. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 30. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  với x > 0, y ≠ 0;              b) 2. với y < 0;

c) 5xy. với x < 0, y > 0;        d) 0,2 với x ≠ 0, y ≠ 0.

Hướng dẫn giải:

 a)  = . = . =  vì x > 0.

Do đó   = .

b)  = . = ..

Vì y < 0 nên │y│= -y. Do đó  = . = .

c) 5xy. = 5xy. = 5xy..

Vì x < 0, y > 0 nên  = -x và  = .

Do đó: 5xy = 5xy. = -.

d) 0,2 =  = 0,2 = 

Nếu x > 0 thì  > 0 nên . Do đó 0,2 = .

Nếu x < 0 thì  < 0 nên . Do đó 0,2 = -.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu