Bài 32 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 32. Tính

Bài 32. Tính

a) ;                     b) ;

c) ;                      d) .

Hướng dẫn giải:

a) HD: Đổi hỗn số và số thập phân thành phân số.

ĐS: .

b)  =  

 =  =  

.

d) ĐS: .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu