Bài 14 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 14. Phân tích thành nhân tử:

Bài 14. Phân tích thành nhân tử:

a)  - 3.                         b)  - 6;

c)  + x + 3;            d)  -  + 5.

Hướng dẫn giải:

HD. Chú ý rằng nếu a > 0 thì a = .

a)  - 3 =  -  = (x - √3)(x + √3).

b) Trả lời:  - 6 = (x - 6)(x + 6).

c) Trả lời:  + x + 3 = .

d) Trả lời:  -  + 5 = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu