Bài 6 trang 10 sgk toán 9 - tập 1


Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) ,         b) √-5a;       c) ;     d) 

Hướng dẫn giải: 

a)  có nghĩa khi    ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0.

b) √-5a có nghĩa khi -5a ≥ 0 hay khi a ≤ 0.

c)  có nghĩa khi 4 - a ≥ 0 hay khi a ≤ 4.

d)  có nghĩa khi 3a + 7 ≥ 0 hay khi a ≥ - .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu