Bài 13 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau:

a)   - 5a với a < 0.              c)  + 3a với ≥ 0.

c)  +  ,                           d)  -  với a < 0

Hướng dẫn giải:

a) Vì a < 0 nên  = │a│ = -a.

Do đó   - 5a = -2a - 5a = -7a.

b) ĐS: 8a.

c) Vì   =  và  ≥ 0 nên  \sqrt{9a^{4}} +  =  +  =  +  = .

Vì a < 0 nên  < 0 và ││ = -. Do đó:

 -  =  -  = 5.││ -  = 5.(- ) -  = -13 .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu