Bài 15 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 15. Giải các phương trình sau:

Bài 15. Giải các phương trình sau:

a)  - 5 = 0;              b)  -  + 11 = 0

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: x = √5 hoặc c = -√5 

b)  -  + 11 = 0   = 0

 x - √11 = 0  x = √11 .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan