Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 59 phiếu

Bài 15. Giải các phương trình sau:

Bài 15. Giải các phương trình sau:

a) \({x^2} - 5 = 0\);              b) \({x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0\)

Hướng dẫn giải:

a) 

\(\eqalign{
& {x^2} - 5 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - {\left( {\sqrt 5 } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x - \sqrt 5 } \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt 5 ;x = - \sqrt 5 \cr
& S = \left\{ { - \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\} \cr}\)

b) 

\(\eqalign{
& {x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - 2.x.\sqrt {11} + {\left( {\sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x - \sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt {11} \cr
& S = \left\{ {\sqrt {11} } \right\} \cr}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan