Bài 15 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 15. Giải các phương trình sau:

Bài 15. Giải các phương trình sau:

a) \({x^2} - 5 = 0\);              b) \({x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0\)

Hướng dẫn giải:

a) 

\(\eqalign{
& {x^2} - 5 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - {\left( {\sqrt 5 } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x - \sqrt 5 } \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt 5 ;x = - \sqrt 5 \cr
& S = \left\{ { - \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\} \cr}\)

b) 

\(\eqalign{
& {x^2} - 2\sqrt {11} x + 11 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - 2.x.\sqrt {11} + {\left( {\sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x - \sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt {11} \cr
& S = \left\{ {\sqrt {11} } \right\} \cr}\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu