Bài 12 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a);                         c)  

b)                       d) 

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: x ≥ -3,5.

b) ĐS: x ≤  .

c) Điều kiện để  có nghĩa là:  ≥ 0

Vì 1 > 0 nên -1 + x > 0. Do đó c > 1.

d) Vì  ≥ 0 với mọi giá trị của x nên 1 +  > 0 với mọi giá trị của x.

Do đó  có nghĩa với mọi giá trị của x.


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan