Bài 11 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 11. Tính:

Bài 11. Tính:

a) √16.√25 + √196:√49;                    b) 36:  - √169;

c) ;                    c) .

Hướng dẫn giải:

a)ĐS: 22.

b) 36: - √169 = 36: - 13

= 36: - 13 =36:18 - 13 = 2 - 13 = -11.

c) ĐS: = 3.

d) ĐS:  = 5.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu