Bài 9 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 9. Tìm x biết:

Bài 9. Tìm x biết:

a)  = 7 ;                 c)  = │-8│;

c) dpi{80} sqrt{4x^{2}} = 6;                d)  = │-12│;

Hướng dẫn giải:

a) Ta có  = │x│ nên  = 7  │x│ = 7.

Vậy x = 7 hoặc x = -7.

b) HD: Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.

c) HD: Chú ý rằng   = . ĐS: x = 3 hoặc x = -3.

d) ĐS: x = 4 hoặc x = -4.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan