Bài 8 trang 10 sgk toán 9 - tập 1


Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  ;                 b) 

c) 2  với a ≥ 0;             d)3 với a < 2.

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: 2 - √3;

b)  = │3 - │ = -(3 - ) =  - 3

c) ĐS: 2a.

d) 3 = 3│a - 2│.

Vì a < 2 nên a - 2 < 0. Do đó │a - 2│= -(a - 2) = 2 - a.

Vậy 3 = 3(2-a) = 6 - 3a.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan