7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Bình chọn:
4.9 trên 102 phiếu
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Viết các số,Bài 2: Số ?,Bài 3: Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4:so sánh,Bài 5: a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ?,Bài 2:a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu,Bài 3: Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự,Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai.,Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây,Bài 5: Tìm x.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh,Bài 4: Hình nào đã khoanh vào số hình tròn ?,Bài 5: Tìm X.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?,Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm,Bài 3: Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng,Bài 4: Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp,

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày,Bài 2: Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg,Bài 3: Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km,Bài 4: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ.

 • Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?,Bài 2: Vẽ hình theo mẫu,Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được,Bài 4: Trong hình vẽ bên có.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau,Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là,Bài 3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm,Bài 4: Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC,Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ).

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Số ?,Bài 2:so sánh,Bài 3: Số ?,Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác bên,Bài 4: Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg,Bài 5: Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?,Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn,Bài 3: Đặt tính rồi tính,Bài 4: Tính,Bài 5: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2

  Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2:so sánh,Bài 3: Đặt tính rồi tính,Bài 4: Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m,Bài 5: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.

Bài viết được xem nhiều nhất