Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

                \(\widehat{BEC}\) = \(\frac{sđ\overparen{BC}+sđ\overparen{AD}}{2}\)

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

sđ \(\widehat{BEC}\) =\(\frac{sđ\overparen{BC}-sđ\overparen{AD}}{2}\) , sđ \(\widehat{AEC}\) = \(\frac{sđ\overparen{AmC}-sđ\overparen{AnC}}{2}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan