Bài 38 trang 82 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 38. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC, CD, DB

Bài 38. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC, CD, DB sao cho sđ cung AC = sđ cung CD = sđ cung DB =. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau tại T. Chứng minh rằng:

a)  = ;

b) CD là phân giác của 

Hướng dẫn giải:

a) Ta có  là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn nên:

 =  =  = .

và  cũng là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn ( hai cạnh đều là tiếp tuyến của đường tròn) nên:

 = sđ =  =60

  Vậy  =

b)  là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung nên:

                       =  =  =  

 là góc nội tiếp trên 

                     =  =   = 

Vậy     =   hay  CD là phân giác của 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu