Bài 41 trang 83 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 41. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)

Bài 41. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường tròn.

Chứng minh:

                     \(\widehat A + \widehat {B{\rm{S}}M} = 2\widehat {CMN}\)

Hướng dẫn giải:

Ta có : 

 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu