Bài 43 trang 83 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 43. Cho đường tròn (O)

Bài 43. Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ BD); AD cắt BC tại I 

Chứng minh \(\widehat{AOC }\) = \(\widehat{AIC }\).

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết:  =  (vì AB // CD)    (1)

\(\widehat{AIC }\) =                          (2)

Theo (1) suy ra \(\widehat{AIC }\) = sđ

\(\widehat{AOC }\) = sđ (góc ở tâm chắn cung )

So sánh (3), (4), ta có \(\widehat{AOC }\) = \(\widehat{AIC }\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu