Bài 36 trang 82 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 36. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC

Bài 36. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh rằng tam giác AEH là tam giác cân.

Hướng dẫn giải:

Ta có: =      (1)

 

           =            (2)

(Vì  và  là các góc có đỉnh cố định ở bên trong đường tròn).

Theo gỉả thiết thì:

       

Từ (1),(2), (3), (4), suy ra  =  do đó ∆AEH là tam giác cân.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu