Bài 75 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Cho đường tròn (O), bán kính OM

Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O', đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O') ở B.

Chứng minh  và   có cùng độ dài bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Đặt  = α thì  = 2 α (góc nội tiếp và góc ở tâm của đường tròn (O'))

            =  =                               (1)

            =  =  =          (2)

(Vì OM = 2O'M)

So sánh (1) và (2) ta có:  = 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu