Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn


1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức:

              $$C = 2\pi R$$

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

                                      \(C = πd\)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung \(n^0\) được tính theo công thức:

             \( l\)= \(\frac{\pi Rn^{\circ}}{180^{\circ}}\).         

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu