Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn


1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài C của một đường tròn có bán kính R được tính theo công thức:

               C = 2πR 

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

               C = πd

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung no được tính theo công thức:

              l= \(\frac{\pi Rn^{\circ}}{180^{\circ}}\).         

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước