Bài 71 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (hình vuông ABCD dài 1cm ). Nếu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ: Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài 1cm.

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm B, bán kính 1 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm C, bán kính 2 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm D, bán kính 3 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm A, bán kính 4 cm, ta có cung 

Độ dài đường xoắn:

                = \(\frac{1}{4}\) . 2π.1

               = \(\frac{1}{4}\) . 2π.2

                = \(\frac{1}{4}\) . 2π.3

               = \(\frac{1}{4}\) . 2π.4

Vậy: Độ dài đường xoắn =  + 

                                   = \(\frac{1}{4}\) . 2π (1+2+3+4) = 5π

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu