Bài 67 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2


Bài 67. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14

Bài 67. Lấy giá trị gần đúng của \(π\) là \(3,14\), hãy điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Hướng dẫn giải: 

Vận dụng công thức: \(l\) = \(\frac{\pi Rn}{180}\) để tìm \(R\) hoặc \(n^0\) hoặc l. Thay số vào, tính toán ta tìm được các giá trị chưa biết trong ô trống và điền vào bảng sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu