Bài 67 trang 95 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 67. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14

Bài 67. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Bán kính R của đường tròn

10 cm

 

21 cm

6,2 cm

 

Số đo no của cung tròn

90o

50o

 

41o

25o

Độ dài l của cung tròn

 

35,6 cm

20,8 cm

 

9,2 cm

Hướng dẫn giải:

Vận dụng công thức: l = \(\frac{\pi Rn}{180}\) để tìm R hoặc no hoặc l. Thay số vào, tính toán ta tìm được các giá trị chưa biết trong ô trống và điền vào bảng sau:

Bán kính R của đường tròn

10 cm

(40,8 cm)

21 cm

6,2 cm

(21cm)

Số đo no của cung tròn

90o

50o

(57o)

41o

25o

Độ dài l của cung tròn

(15,7 cm)

35,6 cm

20,8 cm

(4,4cm)

9,2 cm

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu