Bài 76 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB

Xem hình 57 và so  sánh độ dài của cung AmB với độ dài đường gấp khúc AOB.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  = \(\frac{2\pi R}{3}\) = 2R\(\frac{\pi }{3}\)

Độ dài đường gấp khúc AOB là d

=> d = AO + OB = R + R = 2R

Mà π > 3 nên \(\frac{\pi }{3}\) > 1, do đó  > d

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu