Bài 76 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB

Xem hình 57 và so  sánh độ dài của cung AmB với độ dài đường gấp khúc AOB.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  = \(\frac{2\pi R}{3}\) = 2R\(\frac{\pi }{3}\)

Độ dài đường gấp khúc AOB là d

=> d = AO + OB = R + R = 2R

Mà π > 3 nên \(\frac{\pi }{3}\) > 1, do đó  > d

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu