Bài 72 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2


Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm

Bài 72. Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là \(540mm\). Dây cua-roa bao bánh xe theo cung \(AB\) có độ dài \(200mm\). Tính góc \(AOB\) (h.56)

Hướng dẫn giải:

\(360^0\) ứng với \(540mm\).

\(x^0\) ứng với \(200mm\).

\(x\) = \(\frac{360. 200}{540}\) \(≈ 133^0\)  

Vậy \(sđ\overparen{AB} ≈ 133^0\), suy ra \(\widehat{AOB}\) \(≈ 133^0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu