Bài 65 trang 94 sgk toán lớp 9 tập 2


Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14

Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài:cm, làm tròn kết quả đến chữ thập phân thứ hai).

Bán kính R của đường tròn

10

 

3

 

 

 

Đường kính d của đường tròn

 

10

 

3

 

 

Độ dài C của đường tròn

 

 

 

 

20

25,12

Hướng dẫn giải:

Từ C = 2πR => R = \(\frac{C}{2\pi }\); C = πd  => d= \(\frac{C}{\pi }\).

Vậy dùng các công thức trên để tìm các giá trị chưa biết trong ô trống. Ta điền vào bảng sau:

Bán kính R của đường tròn

10

(5)

3

(1,5)

(3,2)

(4)

Đường kính d của đường tròn

(20)

10

(6)

3

(6,4)

(8)

Độ dài C của đường tròn

(62,8)

(31,4)

(18,84)

(9,42)

20

25,12

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu