Bài 65 trang 94 sgk Toán lớp 9 tập 2


Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14

Bài 65. Lấy giá trị gần đúng của \(π\) là \(3,14\), hãy điền vào ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài:\(cm\), làm tròn kết quả đến chữ thập phân thứ hai).

Giải

Từ \(C = 2πR\) \( \Rightarrow R = \)\(\frac{C}{2\pi }\); \(C = πd \) \(\Rightarrow d= \)\(\frac{C}{\pi }\).

Vậy dùng các công thức trên để tìm các giá trị chưa biết trong ô trống. Ta điền vào bảng sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu