Bài 73 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Đường tròn lớn của Trái Đất

Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Hướng dẫn giải:

Gọi bán kính Trái Đất là R thì độ dài kinh tuyến Trái Đất là πR (giả thiết Trái Đất tròn và kinh tuyến bằng nửa đường tròn lớn).

Do đó: πR = 20000km

          R = \(\frac{20000}{}\pi\) = \(\frac{20000}{3,14}\) ≈ 6369 (km)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu