Bài 72 trang 96 sgk toán lớp 9 tập 2


Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm

Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200mm. Tính góc AOB(h.56)

Hướng dẫn giải:

360o ứng với 540mm.

Xo ứng với 200mm.

x = \(\frac{360. 200}{540}\) ≈ 133o  

Vậy sđ  ≈ 133o, suy ra \(\widehat{AOB}\) ≈ 133o

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu