Bài 6 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

6. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn. 

(H.3.5)

Vế trái = 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu