Bài 3 trang 91 sgk hình học 11


Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

3. Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành. chứng minh rằng:  +  =  + .

Hướng dẫn.

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Khi đó: 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu