Bài 2 trang 91 sgk hình học 11


Cho hình hộp ABCD.A\'B\'C\'D\'. Chứng minh rằng:

2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

a)  +  +  = ;

b)   -  -  = ;

c)   +  +  +  = .

Hướng dẫn.

a)  +  +   =  +  +  = 

b)  -  -  =  +  +  = ;

c)  +  +  +  =  +  +  +  = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu