Bài 4 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD...

4. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trủng điểm của AB và CD. Chứng minh rằng: 

a) 

b) 

Hướng dẫn.

(Hình 33) 

 

Cộng từng vế => điều cần chứng minh.

Câu b) tương tự câu a). 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu