Bài 5 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

5. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho:

a) 

b) 

Hướng dẫn.

(H.3.4)

a)  VỚI G là đỉnh của hình bình hành ABCD. Ta có: 

 E là đỉnh của hình bình hành ADEG.

b) Ta có  F là đỉnh của hình bình hành ADGF.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu