Bài 9 trang 92 sgk hình học 11


Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC)...

9. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho  =  và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho  Chứng minh rằng ba véctơ   đồng phẳng.

Hướng dẫn.

(H.3.8)

 =  +  + 

          =  +  +  (1)

 =  +  + 

          =  +  +  (2)

Nhân (2) với 2 rồi cộng với (1) ta được:  =  +  

Vậy  đồng phẳng.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu