Bài 8 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A\'B\'C\' có...

8. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có   = ,  =  = . Hãy phân tích (hay biểu thị véctơ ,  qua các véctơ ,.

Hướng dẫn.

(H.3.7)

 =  +  +  = -  -  + .

  =  +  +  = -  +  + .

Nhận xét: ba véctơ  ở trên gọi là bộ ba véctơ cơ sở )dùng để phân tích các véctơ khác).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu