Bài 10 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE...

10. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh ba véctơ  đồng phẳng.

Hướng dẫn.

(H.3.9) Chứng minh giá của các véctơ  song song với mặt phẳng (ABCD) chứa véctơ . Từ đó suy ra ba véctơ đồng phẳng.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu