Bài 1 trang 91 sgk hình học 11


Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A\'B\'C\'D\'. Mặt phẳng (P) ...

1. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt tại I, K, L, M. xét các véctơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. hãy chỉ ra các véctơ:

 a) Các véctơ cùng phương với ;

b) Các véctơ cùng hướng với ;

c) Các véctơ ngược hướng với .

Hướng dẫn.

 a) Các véctơ cùng phương với  là: .

 b) Các véctơ cùng hướng với  là: .

 c) Các véctơ ngược hướng với  là: .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu