Bài 22 trang 76 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 22. Trên đường tròn (O) đường kính AB

Bài 22. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ đường qua A cắt (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có: 

                                                            MA2 = MB. MC

Hướng dẫn giải:

Ta có: ∆MAB~ ∆MCA (\(\widehat{A_{2}}\) = \(\widehat{C}\); \(\widehat{B}\) = \(\widehat{A_{1}}\))

nên \(\frac{MA}{MB}\) = \(\frac{MC}{MA}\)

Suy ra  MA2 = MB. MC

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu