Bài 16 trang 75 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 16. Xem hình 19

Bài 16. Xem hình 19 ( hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C).

a) Biết  = , tính .

b) Nếu  = thì   có số đo là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vận dụng định lí số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn, ta có:

a)  =  =>  =  =>  = 

b)  =  =>  =  =>  =  

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu