Bài 25 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2


Bài 25. Dựng một tam giác vuông

Bài 25. Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài \(4\)cm và một cạnh góc vuông dài \(2,5\) cm.

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ như sau:

- Vẽ đoạn thẳng \(BC\) dài \(4cm\).

- Vẽ nửa đưởng tròn đường kính \(BC\).

- Vẽ dây \(AB\) (hoặc dây \(CA\)) dài \(2,5cm\).

Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đầu bài ( \(\widehat{A}\)=\(90^{\circ}\), \(BC = 4cm, AB = 2,5cm\))

loigiaihay.com 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu