Bài 24 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2


Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21

Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài \(AB = 40\)m, chiều cao \(MK = 3\)m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung \(AMB\)

Hướng dẫn giải:

Gọi \(MN = 2R\) là đường kính của đường tròn có cung tròn là \(AMB\) 

Theo bài tập 23, ta có: 

             \(KA. KB = KM. KN\)

      hay \(KA. KB = KM. (2R - KM)\)

Thay số, ta có:

              \(20. 20 = 3(2R - 3)\)

     do đó \(6R = 400 + 9 = 409\).

Vậy \(R\) = \(\frac{409}{6}\) \(≈68,2\) (mét)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu