Bài 24 trang 76 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21

Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB

Hướng dẫn giải:

Gọi MN = 2R là đường kính của đường tròn có cung tròn là 

Theo bài tập 23, ta có: 

             KA. KB = KM. KN

         hay KA. KB = KM. (2R - KM)

Thay số, ta có:

              20. 20 = 3(2R - 3)

     do đó 6R = 400 + 9 = 4099.

Vậy R = \(\frac{409}{6}\) ≈688,2(mét)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu