Bài 20 trang 76 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 20. Cho hai đường tròn (O) và (O\') cắt nhau tại A và B

Bài 20. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng.

Hướng dẫn giải:

Nối B với 3 điểm A, C, D ta có:

             \(\widehat{ABC}\) = \(90^{\circ}\)

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

           \(\widehat{ABD}\) =\(90^{\circ}\)

( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Vậy \(\widehat{ABC}\) +  \(\widehat{ABD}\) = \(180^{\circ}\)

Suy ra ba điểm A, C, D thẳng hàng.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước