Bài 20 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2


Bài 20. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B

Bài 20. Cho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B\). Vẽ các đường kính \(AC\) và \(AD\) của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm \(C, B, D\) thẳng hàng.

Hướng dẫn giải:

Nối \(B\) với 3 điểm \(A, C, D\) ta có:

             \(\widehat{ABC}\) = \(90^{\circ}\)

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

           \(\widehat{ABD}\) =\(90^{\circ}\)

( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Vậy \(\widehat{ABC}\) +  \(\widehat{ABD}\) = \(180^{\circ}\)

Suy ra ba điểm \(A, C, D\) thẳng hàng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu