Bài 21 trang 76 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 21. cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Bài 21. cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt O tại M và cắt (O') tại N ( A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gi? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Do hai đường tròn bằng nhau nên hai cung nhỏ AB bằng nhau. Vì cùng căng dây AB. 

Suy ra  =  (cùng chắn hai cung bằng nhau) nên tam giác BMN là tam giác cân đỉnh B 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu