Lý thuyết phương trình đường thẳng trong không gian


1. Đường thẳng ∆ qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0) có vectơ chỉ phương (a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng.

1. Đường thẳng  ∆ qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0) có vectơ chỉ phương  (a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng:

                   , t ∈ R là tham số.

Nếu a1, a2, ađều khác không, ta viết phương trình trên ở dạng chính tắc:

                   

2. Cho đường thẳng ∆1qua điểm M­1 và có vec tơ chỉ phương , đường thẳng ∆qua điểm M­2  và có vec tơ chỉ phương .

* ∆và ∆chéo nhau ⇔ ∆và ∆không nằm trong cùng một mặt phẳng

                                ⇔ .

* ∆và ∆song song ⇔ .


* ∆trùng với ∆2  ⇔  là ba vectơ cùng phương.

* ∆cắt  ∆2  ⇔  không cùng phương và .

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..