Lý thuyết luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol


1. Dẫn xuất halogen.

1. Dẫn xuất halogen.

a)      Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol: CH3CH2X      +   NaOH  CH3CH2OH + NaX

b)      Phản ứng tách.

Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội.

+ KOH  + KCl + H2O

2. Ancol và phenol 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu