Bài 4 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai)

Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:

a)      Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b)      Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c)       Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro

d)      Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e)      Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Hướng dẫn giải:

a)      Đ

b)      Đ

c)       Đ

d)      Đ

e)      D

g) S

h) S

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu