Bài 7 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Trong các chất sau

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol 

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Hướng dẫn giải:

Chọn A

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu